Thuật ngữ

Copywriting là gì?

Originally posted on 20/03/2022 @ 11:38Copywriting là hoạt động viết các tài liệu (văn bản thuần túy hoặc văn bản đa phương tiện) cho các mục đích quảng cáo hoặc các mục đích khác trong Marketing. Trong hầu hết các trường hợp, nội dung của tài liệu copywriting là thông tin, lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục người…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart